Het algemeen

Algemene voorwaarden voor de verkoop en het gebruik

----

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Edmunds. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Edmunds. Edmunds biedt deze website aan, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hierin worden uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, stemt u in met onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn door de volgende voorwaarden ("verkoopvoorwaarden", "verkoopvoorwaarden en gebruik", "voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en / of toegankelijk via hyperlink. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die door de site bladeren, verkopers, klanten, handelaren en / of contribuanten van inhoud.

Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door en gebruik deze zorgvuldig voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan mag u geen toegang hebben tot de website of gebruik maken van de daarin aangeboden diensten. Indien deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik worden beschouwd als een aanbod, aanvaarding is uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden van verkoop en gebruik.

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze winkel zullen worden toegevoegd zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik. U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik te allen tijde op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Verkoopvoorwaarden te actualiseren, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw verdere gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het e-commerce platform waarmee wij u onze producten en diensten kunnen verkopen.


Artikel 1-Gebruiksvoorwaarden van onze online winkel

Door deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de meerderjarige leeftijd in uw land, Land of provincie van verblijf heeft bereikt en dat u ons toestemming heeft gegeven om personen van een minderjarige leeftijd onder Uw Zorg deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag, in verband met het gebruik van de Dienst, niet de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot copyright wetten).

U mag geen wormen, virussen of andere destructieve codes doorgeven.

Elke schending of schending van deze voorwaarden van verkoop en gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTIKEL 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de diensten te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcard informatie) op een ongecodeerde manier kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies over verschillende netwerken; en (B) veranderingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens transmissie over netwerken.

U gaat ermee akkoord om geen deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn voor uw gemak opgenomen, en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen, zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud op deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan enige voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op onze site bij te werken. U bent het ermee eens dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Service (en elk deel of inhoud van de dienst) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.

Wij Zijn u of derden niet aansprakelijk voor eventuele prijswijzigingen, schorsing of onderbreking van de dienst.


Artikel 5-producten of diensten (indien van toepassing))

Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons terugkeerbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en beelden van onze producten die op onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren door uw computerscherm accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om dat te doen, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot om het even welke persoon, en in om het even welke geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productomschrijvingen en productprijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken. Wij zelf Wij behouden ons het recht voor om te stoppen met het aanbieden van een product op elk moment. Elk aanbod van dienst of product dat op deze site wordt aangeboden, is nietig indien wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere goederen die u heeft verkregen of gekocht zal voldoen aan uw verwachtingen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING - EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen orders omvatten geplaatst door of van dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van dezelfde facturering en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we kan proberen om u te informeren door contact met u op te nemen via de e-mail en/of facturering adres/telefoonnummer verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, kunnen lijken afkomstig te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U gaat akkoord met het verstrekken van up-to-date, volledige en accurate bestel-en accountinformatie voor alle bestellingen geplaatst in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we kunnen pushen om uw transacties te voltooien en indien nodig contact met u op te nemen.

Voor meer details, zie ons terugkeerbeleid.


ARTIKEL 7-FACULTATIEVE INSTRUMENTEN

Wij kunnen u voorzien van toegang tot hulpmiddelen van derden waarop wij niet volgen, controleren of beïnvloeden.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot de tools "zoals is" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele instrumenten van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele tools aangeboden op de site, doet u dit op eigen risico en discretie, en u moet de voorwaarden waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s) herzien.

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en / of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook worden onderworpen aan deze voorwaarden van verkoop en gebruik.


ARTIKEL 8-BANDEN MET DERDEN

Sommige content, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen ook materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te beoordelen, en wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of van dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot de producten van dergelijke derden moeten worden ingediend aan diezelfde derden.


Artikel 9-opmerkingen, suggesties en andere gebruikersvoorstellen

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) indient, of indien u, zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post ,of anderszins (collectief, "comments"), geeft u ons het recht, op elk moment, zonder beperkingen, te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op welke manier dan ook. media alle opmerkingen die u ons stuurt. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) compensatie te betalen aan iedereen voor eventuele opmerkingen; (3) te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te controleren, te wijzigen of te verwijderen waarvan we denken dat hij, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die in strijd is met de intellectuele eigendom of deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden.

U gaat akkoord met het schrijven van opmerkingen die niet in strijd zijn met de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er ook mee eens dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, noch zullen ze enige computervirussen of andere malware bevatten die u op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden of de werking van de Dienst of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle reacties die u post en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke verbintenis met betrekking tot eventuele opmerkingen die u post of dat elke andere derde partij publiceert.


ARTIKEL 10-PERSOONSGEGEVENS

Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11-FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Er kan soms informatie op onze site of in de Dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van het product, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden, omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of te annuleren alle informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website is onnauwkeurig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen vaste datum van actualisering of actualisering in de Dienst of op een andere bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden in de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; b) illegale handelingen aan te moedigen of deel te nemen; c) in strijd zijn met een regionale verordening of internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendom of rechten van derden; e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te belasteren, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere vormen van schadelijke code die op zodanige wijze zal of kunnen worden gebruikt dat de functionaliteit of werking van de Dienst of een andere bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar wordt gebracht; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) spam, phish, kapen van een domein, afpersen informatie, bladeren, verkennen of scannen van het web (of een andere bron); d) voor obsceen of immoreel; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van verboden toepassingen.


ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u eerst op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, uw enige risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld van onze kant) geleverd "zoals het is" en "afhankelijk van de beschikbaarheid" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van marketing of marktkwaliteit. , aanpassing aan een bepaald gebruik, duurzaamheid, titel en geen namaak.

In geen geval zal Edmunds, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, interns, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten, of enige andere schade voortvloeiend uit of in verband met de soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product verkregen uit die dienst, of enige andere claim op enigerlei wijze in verband met uw gebruik van de Dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout of verzuim in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of het product. alle inhoud (of producten) gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent van de mogelijkheid dat ze zich voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan om aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade uit te sluiten of te beperken, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale door de wet toegestane mate.ARTIKEL 14-COMPENSATIE

U gaat ermee akkoord om Edmunds, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, toeleveranciers, leveranciers, stagiairs en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en te houden van en tegen elke claim of vraag, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik of de documenten vervat in of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15-SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze verkoop-en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, kan deze bepaling niettemin ten uitvoer worden gelegd voor zover wettelijk toegestaan, en het niet afdwingbare deel wordt geacht van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden te zijn gescheiden, zal deze ontslagvergoeding de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere overige bepalingen onverlet laten.


ARTIKEL 16-BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen die de partijen vóór de einddatum hebben aangegaan, blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze voorwaarden van verkoop en gebruik zijn van kracht tenzij en totdat beëindigd door u of niet. U kunt deze Algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen en gebruiken door ons te melden dat u geen gebruik meer wilt maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u faalt, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief dit), en / of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.


Artikel 17 - volledige overeenkomst

Elk verzuim van ons om enig recht of bepaling van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag geen afstand van dat recht of die bepaling vormen.

Deze Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik of andere gedragsregels of bedrijfsregels die wij plaatsen op deze site of in verband met de Dienst vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en reguleert uw gebruik van de Dienst, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige mededelingen, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een eerdere verkoop en gebruik).

Elke onduidelijkheid over de uitlegging van deze Algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden mag niet ten nadele van de redactionele partij worden uitgelegd.


ARTIKEL 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waardoor wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn op Avenue Louis Gribaumont 32, Brussel, BRU, 1150, België.


Artikel 19-wijzigingen van de Algemene verkoop - en gebruiksvoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik te allen tijde op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Verkoopvoorwaarden te actualiseren, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze site. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze site te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw verdere gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik betekent aanvaarding van deze amendementen.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene verkoop - en gebruiksvoorwaarden dienen bij ons te worden ingediend tegen algemene verkoop - en gebruiksvoorwaarden

----

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Edmunds. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Edmunds. Edmunds biedt deze website aan, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hierin worden uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, stemt u in met onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn door de volgende voorwaarden ("verkoopvoorwaarden", "verkoopvoorwaarden en gebruik", "voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en / of toegankelijk via hyperlink. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die door de site bladeren, verkopers, klanten, handelaren en / of contribuanten van inhoud.

Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door en gebruik deze zorgvuldig voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan mag u geen toegang hebben tot de website of gebruik maken van de daarin aangeboden diensten. Indien deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik worden beschouwd als een aanbod, aanvaarding is uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden van verkoop en gebruik.

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze winkel zullen worden toegevoegd zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik. U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik te allen tijde op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Verkoopvoorwaarden te actualiseren, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw verdere gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het e-commerce platform waarmee wij u onze producten en diensten kunnen verkopen.


Artikel 1-Gebruiksvoorwaarden van onze online winkel

Door deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de meerderjarige leeftijd in uw land, Land of provincie van verblijf heeft bereikt en dat u ons toestemming heeft gegeven om personen van een minderjarige leeftijd onder Uw Zorg deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag, in verband met het gebruik van de Dienst, niet de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot copyright wetten).

U mag geen wormen, virussen of andere destructieve codes doorgeven.

Elke schending of schending van deze voorwaarden van verkoop en gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTIKEL 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de diensten te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcard informatie) op een ongecodeerde manier kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies over verschillende netwerken; en (B) veranderingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens transmissie over netwerken.

U gaat ermee akkoord om geen deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn voor uw gemak opgenomen, en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen, zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud op deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan enige voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op onze site bij te werken. U bent het ermee eens dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Service (en elk deel of inhoud van de dienst) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.

Wij Zijn u of derden niet aansprakelijk voor eventuele prijswijzigingen, schorsing of onderbreking van de dienst.


Artikel 5-producten of diensten (indien van toepassing))

Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons terugkeerbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en beelden van onze producten die op onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren door uw computerscherm accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om dat te doen, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot om het even welke persoon, en in om het even welke geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productomschrijvingen en productprijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken. Wij zelf Wij behouden ons het recht voor om te stoppen met het aanbieden van een product op elk moment. Elk aanbod van dienst of product dat op deze site wordt aangeboden, is nietig indien wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere goederen die u heeft verkregen of gekocht zal voldoen aan uw verwachtingen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING - EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen orders omvatten geplaatst door of van dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van dezelfde facturering en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we kan proberen om u te informeren door contact met u op te nemen via de e-mail en/of facturering adres/telefoonnummer verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, kunnen lijken afkomstig te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U gaat akkoord met het verstrekken van up-to-date, volledige en accurate bestel-en accountinformatie voor alle bestellingen geplaatst in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we kunnen pushen om uw transacties te voltooien en indien nodig contact met u op te nemen.

Voor meer details, zie ons terugkeerbeleid.


ARTIKEL 7-FACULTATIEVE INSTRUMENTEN

Wij kunnen u voorzien van toegang tot hulpmiddelen van derden waarop wij niet volgen, controleren of beïnvloeden.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot de tools "zoals is" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele instrumenten van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele tools aangeboden op de site, doet u dit op eigen risico en discretie, en u moet de voorwaarden waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s) herzien.

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en / of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook worden onderworpen aan deze voorwaarden van verkoop en gebruik.


ARTIKEL 8-BANDEN MET DERDEN

Sommige content, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen ook materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te beoordelen, en wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of van dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot de producten van dergelijke derden moeten worden ingediend aan diezelfde derden.


Artikel 9-opmerkingen, suggesties en andere gebruikersvoorstellen

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) indient, of indien u, zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post ,of anderszins (collectief, "comments"), geeft u ons het recht, op elk moment, zonder beperkingen, te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op welke manier dan ook. media alle opmerkingen die u ons stuurt. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) compensatie te betalen aan iedereen voor eventuele opmerkingen; (3) te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te controleren, te wijzigen of te verwijderen waarvan we denken dat hij, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die in strijd is met de intellectuele eigendom of deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden.

U gaat akkoord met het schrijven van opmerkingen die niet in strijd zijn met de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er ook mee eens dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, noch zullen ze enige computervirussen of andere malware bevatten die u op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden of de werking van de Dienst of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle reacties die u post en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke verbintenis met betrekking tot eventuele opmerkingen die u post of dat elke andere derde partij publiceert.


ARTIKEL 10-PERSOONSGEGEVENS

Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11-FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Er kan soms informatie op onze site of in de Dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van het product, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden, omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of te annuleren alle informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website is onnauwkeurig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen vaste datum van actualisering of actualisering in de Dienst of op een andere bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de verkoop-en gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om derden aan te sporen illegale handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om een regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele-eigendomsrechten of die van intimideren, mishandelen, beledigen, verwonden, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren tegen iedereen die gebaseerd is op geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; f) valse of misleidende informatie verstrekken; g) virussen of enig ander type kwaadwillige code uploaden of doorgeven die op een manier zal of zou kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de het Internet; (h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke informatie van anderen; (i) het vervuilen, Phish, het kapen van een domein, het afpersen van informatie, doorbladeren, verkennen of scannen van het web (of enige andere bron); (j) Voor obscene of immorele doeleinden; of (k) het schenden of omzeilen van de beveiligingsmaatregelen van onze dienst, een andere website, of het Internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website voor het overtreden van verboden gebruik.


ARTIKEL 13-UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of vertegenwoordigen op geen enkele manier dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat het gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) worden "zoals IS" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Edmunds, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, interns, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten, of enige andere schade voortvloeiend uit of in verband met de soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product verkregen uit die dienst, of enige andere claim op enigerlei wijze in verband met uw gebruik van de Dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout of verzuim in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of het product. alle inhoud (of producten) gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent van de mogelijkheid dat ze zich voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan om aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade uit te sluiten of te beperken, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale door de wet toegestane mate.ARTIKEL 14-COMPENSATIE

U gaat ermee akkoord om Edmunds, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, toeleveranciers, leveranciers, stagiairs en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en te houden van en tegen elke claim of vraag, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik of de documenten vervat in of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15-SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze verkoop-en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, kan deze bepaling niettemin ten uitvoer worden gelegd voor zover wettelijk toegestaan, en het niet afdwingbare deel wordt geacht van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden te zijn gescheiden, zal deze ontslagvergoeding de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere overige bepalingen onverlet laten.


ARTIKEL 16-BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen die de partijen vóór de einddatum hebben aangegaan, blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze voorwaarden van verkoop en gebruik zijn van kracht tenzij en totdat beëindigd door u of niet. U kunt deze Algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen en gebruiken door ons te melden dat u geen gebruik meer wilt maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u faalt, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief dit), en / of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.


Artikel 17 - volledige overeenkomst

Elk verzuim van ons om enig recht of bepaling van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag geen afstand van dat recht of die bepaling vormen.

Deze Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik of andere gedragsregels of bedrijfsregels die wij plaatsen op deze site of in verband met de Dienst vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en reguleert uw gebruik van de Dienst, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige mededelingen, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een eerdere verkoop en gebruik).

Elke onduidelijkheid over de uitlegging van deze Algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden mag niet ten nadele van de redactionele partij worden uitgelegd.


ARTIKEL 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waardoor wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn op Avenue Louis Gribaumont 32, Brussel, BRU, 1150, België.


Artikel 19-wijzigingen van de Algemene verkoop - en gebruiksvoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik te allen tijde op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Verkoopvoorwaarden te actualiseren, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze site. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze site te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw verdere gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden van verkoop en gebruik betekent aanvaarding van deze amendementen.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene verkoop - en gebruiksvoorwaarden dienen ons te worden toegezonden op info@edmunds.be.
.

Ga naar binnen!